SUMA4 forår 2007 - modellering af overlevelsesdata

Vejledere:
Søren Lundbye-Christensen og Anders Gorst-Rasmussen, Institut for Matematiske Fag.

Projektforslag:

Det er almindeligt kendt, at fisk, olivenolie og masser af frugt og grønt - såkaldt Middelhavskost - er 'pænt sundt'. Skal man være lidt mere videnskabelig i sin formulering, kan man jo eksempelvis stille spørgsmålet - forlænger Middelhavskost livet? Store epidemiologiske studier tyder på, at det er tilfældet [1,2]. Jeres projekt dette semester går ud på at undersøge dette spørgsmål på baggrund af data fra den danske "Kost, kræft og helbred"-kohorte [3].

I får adgang til et mindre udsnit af "Kost, kræft og helbred"-databasen med oplysninger om vitalstatus, kostforhold samt en række andre variable, som kan tænkes at konfundere sammenhængen mellem kostvaner og risikoen for død. Data får I udleveret elektronisk ved semesterstart. De er fortrolige og skal placeres i et katalog i jeres hjemmebibliotek, hvortil kun I har læseadgang. De må under ingen omstændigheder videregives!

Form:

Jeres projekt tager udgangspunkt i en typisk epidemiologisk problemstilling. Derfor er det oplagt at afrapportere på ægte epidemiologisk vis - nemlig i form af en kortfattet artikel henvendt til et medicinsk publikum. Vi forestiller os med andre ord, at hovedmålet for jeres projekt er at udarbejde en kort (max 10 sider), selvindeholdt artikel med tilhørende synopsis og selvstændig litteraturliste. I artiklen skal I beskrive problemstillingen, materialer, metoder samt resultater; og diskutere disse resultater. Udover den selvindeholdte artikel forestiller vi os, at den øvrige del af projektet består af nærmere dokumentation for de statistiske analyser samt en redegørelse for kernepunkterne i den anvendte teori.

Når vi er blevet enige om, at I vil blive særligt glade for netop den projektform, er det fordi artikelformen fint afspejler den måde, I kan forvente at komme til at arbejde på efter universitetet. Aftagere er så godt som aldrig interesserede i formler og kompliceret modelkontrol - de er interesserede i koncise, letfortolkelige resultater og velgennemtænkte illustrationer af sammenhænge. Det er lige præcis den slags ting, I skal øve jer i at lave.

Referencer:

[1]: Trichopoulou A, Orfanos P, et al (2005). Modified Mediterranean diet and survival: EPIC-elderly prospective cohort study. British Medical Journal, 330: 991-998.

[2]: Trichopoulou A, Costacou T, Barnia C, Trichopoulos D (2003). Adherence to a Mediterranean Diet and Survival in a Greek Population. The New England Journal of Medicine, 348: 2599-2608.

[3]: Tjønneland AM, Overvad OK (200). Kost, kræft og helbred. Ugeskrift for Læger, 162: 350-354.